Publications de Jerzy KOCIATKIEWICZ

Article dans une revue

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera, Martin Parker
The possibility of disalienated work : being at home in alternative organizations. Human Relations, SAGE Publications, In press, pp.0018726720916762. {10.1177/0018726720916762}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02557008/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Bohaterski ruch oporu wobec zmian. Nowy Obywatel, Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", 2020, Złam reguły, 32 (83), pp.56-63

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Uniwersytet prawdziwy i uberopodobny. Magazyn Kontakt, 2020

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
‘Our marketing is our goodness’ : earnest marketing in dissenting organizations. Journal of Business Ethics, Springer Verlag, 2020, 164 (4), pp.731-744. {10.1007/s10551-019-04396-1}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423749/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Textual flâneurie : writing management with Walter Benjamin. Ephemera : Theory and Politics in Organization, University of Leicester, University of Essex, 2019, 19 (1), pp.163-178

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02401085/document

Monika Kostera, Jerzy Kociatkiewicz, Michał Zawadzki
In search of a Dérive: for alternative media narratives of management and organization. Zarządzanie Mediami, 2019, 7 (2), pp.61-77. {10.4467/23540214ZM.18.018.10570}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02401109/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Stories from the end of the world : in search of plots for a failing system. Journal of Organizational Change Management, Emerald, 2019, 33 (1), pp.66-82. {10.1108/JOCM-02-2019-0050}

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Społeczna radość z prezentów. Nowy Obywatel, Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", 2019, Wymyślmy Lepszy Świat, 81 (30), pp.120-129

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Att läsa Bauman i osäkra tider - eller: ”det baumanska fönstret”. Organisation & Samhälle, 2019, 2019 (1), pp.10-14

Elizabeth Carnegie, Jerzy Kociatkiewicz
Occupying whateverland : journeys to museums in the Baltic. Annals of Tourism Research, Elsevier Masson, 2019, 75, pp.238-247. {10.1016/j.annals.2018.09.010}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02395507/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
The body in the library : an investigative celebration of deviation, hesitation, and lack of closure. Management Learning, SAGE Publications, 2018, 50 (1), pp.114-128. {10.1177/1350507618780367}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02400935/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Jak zarządzać uniwersytetem (i po co?). Nowy Obywatel, Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", 2018, Głos mają kobiety, 27 (78), pp.90-97

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
After retrotopia? The future of organizing and the thought of Zygmunt Bauman. Scandinavian Journal of Management, Elsevier, 2018, 34 (4), pp.335-342. {10.1016/j.scaman.2018.05.003}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02400973/document

Monika Kostera, Jerzy Kociatkiewicz
O oddawaniu pracy robotom. Nowy Obywatel, Stowarzyszenie "Obywatele Obywatelom", 2018, Polska na peryferiach, 79, pp.95-101

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Grand plots of management bestsellers : learning from narrative and thematic coherence. Management Learning, SAGE Publications, 2016, 47 (3), pp.324-342. {10.1177/1350507615592114}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02400981/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Into the labyrinth : tales of organizational nomadism. Organization Studies, SAGE Publications, 2015, 36 (1), pp.55-71. {10.1177/0170840614546154}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423775/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
The speed of experience : the co-narrative method in experience economy education. British Journal of Management, Wiley, 2012, 23 (4), pp.474 - 488. {10.1111/j.1467-8551.2011.00777.x}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423780/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Sherlock Holmes and the adventure of the rational manager: organizational reason and its discontents. Scandinavian Journal of Management, Elsevier, 2012, 28 (2), pp.162-172. {10.1016/j.scaman.2012.01.003}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423778/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
The good manager : an archetypical quest for morally sustainable leadership. Organization Studies, SAGE Publications, 2012, 33 (7), pp.861-878. {10.1177/0170840612445124}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423779/document

Marjana Johansson, Jerzy Kociatkiewicz
City festivals : creativity and control in staged urban experiences. European Urban and Regional Studies, SAGE Publications, 2011, 18 (4), pp.392 - 405. {10.1177/0969776411407810}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423783/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Experiencing the shadow : organizational exclusion and denial within experience economy. Organization, SAGE Publications, 2010, 17 (2), pp.257-282. {10.1177/1350508409341114}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423793/document

Jerzy Kociatkiewicz
Dreams of time, times of dreams: stories of creation from roleplaying game sessions. Studies in Cultures, Organizations, and Societies, 2000, 6 (1), pp.71-86. {10.1080/10245280008523538}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423786/document

Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
The anthropology of empty spaces. Qualitative Sociology, Springer Verlag, 1999, 22 (1), pp.37-50. {10.1023/A:1022131215755}

PDF: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02423784/document

Chapitre d'ouvrage

Jerzy Kociatkiewicz, Elizabeth Carnegie
Okupacja Krainy Gdziekolwiek: Muzea historii najnowszej i zwiedzający je turyści. Łukasz Gaweł; Monika Kostera. Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp.33-51, 2018, 978-83-233-4433-9

Jerzy Kociatkiewicz
Inne zarządzanie jest możliwe. Maciej Frąckowiak; Bogna Świątkowska. Miasto dla Mieszkańców / Mieszkańcy dla Miasta : Obywatelski wymiar strategicznego zarządzania miastem, Urząd Miasta Poznania, pp.48-52, 2018, 978-83-950369-0-3

Autre publication

Monika Kostera, Jerzy Kociatkiewicz
Uwolnić poetów. 2017

Ouvrage (y compris édition critique et traduction)

Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Zarządzanie w płynnej nowoczesności. Fundacja Bęc Zmiana, pp.171, 2017, Seria Kieszonkowa - Bęc, 978-83-62418-75-6

Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera
Management in a liquid modern world. Polity Press, 2015, 978-1-509-50222-6